Nga Folklora e Tiranës: Tre emna të bukur të harruem. – nga Xhemal Farka 1937.

Gazeta Arbënia
Nga Folklora e Tiranës
Tre emna të bukur të harruem

– Qi gjuha ka fillue të shtrembënohet, kot, pa arsye vetëm sepse neve s’kemi pikë kujdesi për ‘të, na e tregojnë tre emna të bukur muejsh që neve i kemi zavendësue me tre emna të huej. Përpara dhjet-pesëmbëdhjet vjetësh të nandit, të dhjetit dhe të njimbëdhjetit muej të vitit, u thojshin, sikundër u thonë edhe sot katundarët dhe pleqt e plakat : vjesht’ e parë, vjesht’ e dytë, vjesht’ e tretë! Në Tiranë bile kemi për këto tre muej tre emna shumë ma të bukur edhe së këta të tre: Britm’ i parë për Shtatorin, britm’ i dytë për Tetorin dhe Brymuur për Nanduerin.

Britëm-i Brymuur-ori

A ka emna mâ të bukër se këta! Un themë qi jo!
Emnat Shtator, Tetor dhe Nanduer nuk janë shqip.
Shumë shpejt u përhapën këto tre emna të shpikun sepse u shkruen në libra e në gazeta. Po le të përdërojmë edhe emnat e vërtetë, edhe t’i shkruejm po në libra e gazeta se atëherë kemi më folë Shqip me të vërtetë dhe kemi me shkrue Shqip, shifni sa bukur tingëllojnë:
Britm i parë, Britm i dytë, Brymuur!

XH.F

Gazetari Xhemal Farka do të pushkatohej në lulë të jetës nga komunistët pa bërë kurrfarë faji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: