Nga Folklora e Tiranës: Tre emna të bukur të harruem. – nga Xhemal Farka 1937.

Gazeta Arbënia Nga Folklora e Tiranës Tre emna të bukur të harruem - Qi gjuha ka fillue të shtrembënohet, kot, pa arsye vetëm sepse neve s'kemi pikë kujdesi për 'të, na e tregojnë tre emna të bukur muejsh që neve i kemi zavendësue me tre emna të huej. Përpara dhjet-pesëmbëdhjet vjetësh të nandit, të dhjetit... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑